Liên hệ

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Địa chỉ: Trường tiểu học Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Trần Thị Mừng – Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 02813864297 – Email: C1nongthinh.pgdchomoi@backan.edu.vn